En tredel av bøndene er usikre på om de får betalt regningene sine