I oktober reiste 1842 passasjerer over Røros lufthavn.

Det er hele 33% vekst målt mot samme periode i fjor og den beste måneden etter pandemien.

Regulariteten i oktober er god og bedre enn samme periode i fjor.

Hjem til jul

For kommende periode har Widerøe satt opp ekstra flyavganger til og fra Røros, både under det viktige julemarkedet og for førjulstida.

Flyselskapet støtter opp under viktige arrangementer i regionen og responderer på lokale behov.

– Vi på lufthavna er glade for å kunne bidra til at flest mulig får besøkt julemarkedet, og ikke minst, kommet seg hjem til jul!, sier Gudbrand Rognes i Avinor.