Odin (24) har kjøpt Garli: - Her har jeg arbeid til jeg blir 90