Kommunestyret ga klarsignal for E6-tunnel forbi Støren