Lavere vekst i byggevarehandelen i 2022 - venter markant nedgang i år