Kommunedirektøren legger fram tre alternativer før avgjørende møte om KF