45 mill. kroner utbetalt for tap av sau og lam til rovvilt i 2022

foto