Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisket i år