Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisket i år

foto