Norge fikk et voldsomt løft av folkestemmene

foto