Tropestemningen er over - nå faller temperaturen i Gauldalen