Ordførere reiser til Stortinget - skal protestere mot strømprisforskjeller