Fin høsttur i flott høstvær fra Endalen til Enmolægret. Foto: Turid Talsnes.

Send turbilder til: redaksjon@gauldalsposten.no