– Ønsker ikke at enkeltpersoner skal ha så mye makt som enkelte har hatt