Helsetilsynet: Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen