Dette svarer veisjefen om forholdene på Marit Bjørgens vei på Rognes