– Som innflytter betyr det mye å føle samhold og tilhørighet i ei ny bygd