Fellingstillatelse på ulv etter funn av døde lam

foto