Trønderske bilister bidro med 3844 kroner i bompenger hver