Arbeiderpartiet faller – Høyre fortsetter å øke i Trondheim