Strømmen i Midt-Norge kan bli dyrere om vindturbinene på Fosen rives