Det var i september i år det ble kjent at Tensios nåværende konsernsjef Trygve Kvernland hadde varslet styret i Tensio om at han ønsket avløsning. Siden den gang har arbeidet med å finne rett person til å tre inn i en av Midt-Norges viktigste og mest spennende lederstillinger pågått for fullt.

- Det har vært en gledelig stor interesse for stillingen, noe som ikke er overraskende gitt den viktige samfunnsrollen Tensio har, sier styreleder Haugan.

Jan Arve Haugan.

Audhild Kvam har bakgrunn fra sentrale lederroller blant annet i Enova, Powel og Trondheim Energiverk. I perioden fra 2018 frem til i dag har hun vært administrerende direktør i Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim).

- Det er ikke med lett hjerte jeg forlater fantastiske kolleger og studenter i Sit, samtidig er det med stor glede og en enorm motivasjon jeg vil gå løs på konsernsjef-jobben i Tensio. Samfunnet er midt oppe i en stor energiomstilling, og der spiller Tensio en svært sentral rolle. Samtidig representerer strømnettet og strømforsyningen en grunnleggende og kritisk infrastruktur i livene til alle mennesker og virksomheter i Trøndelag. Kombinasjonen av disse to fundamentalt viktige oppgavene, energiomstilling og sikker forsyning på en gang, og at svært mye skal og må skje samtidig det neste tiåret, er utfordringer som trigger meg, sier påtroppende konsernsjef i Tensio, Audhild Kvam.

Starter 1. mars

- I tillegg gleder jeg meg til å bli bedre kjent med Tensio og de rundt 500 høyt kompetente medarbeiderne som jobber der, sier Kvam.

Dagens konsernsjef Trygve Kvernland blir sittende frem til Kvam tar over stafettpinnen 1. mars 2024.

- Jeg kommer til å stå på for full maskin frem til Audhild er på plass her på Stjørdal i mars. Å løse energi- og elektrifiseringsutfordringene vil kreve mye av mange aktører fremover, og Tensio står midt oppe i mange viktige utviklingsløp for både å tilpasse seg og bidra til å forme denne utviklingen. Jeg er derfor svært lettet over at styret har funnet en så kompetent og erfaren etterfølger. Det er også en stor fordel at Audhild har hatt noen år nå utenfor energibransjen, det gjør at hun kan ta med seg verdifulle ferske erfaringer inn i både Tensio og til en kraftbransje som fremover både må åpne seg og samhandle mye mer med samfunnet rundt seg, sier Kvernland.

Trygve Kvernland.