Dette er et av flere tema i Norges bygdekvinnelags nasjonale satsning «Nøysom» hvor det sentrale er å gi praktisk kunnskap om tiltak som bidrar til mindre forbruk, mindre belastning på miljøet og bedre økonomi.

Om lag 40 deltakere i alle aldre fylte godt opp i «Litjsalen» i Soknahallen. Leder i Oppdal hagelag, Bjørg Marit Sæteren, sto foran et aktivt og interessert publikum som hadde mange spørsmål og innspill.

Nye dyrkingsteknikker

Gode diskusjoner og vi fikk formidlet nyttig og praktisk kunnskap om viktigheten av god jordkvalitet, kultivering, prikling og gjødsling. Nye dyrkingsteknikker som «hydroponisk dyrking» - altså dyrking uten jord men rett i vann, ble også introdusert.

– Dette var spennede. Kvelden i Soknahall viser at interessen for dyrking av egen mat er stor, og at det også er interesse for å komme sammen på «byttedag» på frø og planter. Dette inviterer vi til på ettersommeren. Da får vi også en ny mulighet for erfaringsutveksling – hvordan gikk det egentlig denne sesongen?, opplyser Hilde Wahl Moen i Soknedal bygdekvinnelag, som også ønsker å gjenta fjorårets arrangement med en egen sankedag.