Fikk gjennomslag for å skyte jerv - jakta ga raskt uttelling