Ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal kommune. Foto: Bjørn Ivar Haugen

– Vi vil bruke saken om Arnt Aune og Kotsøy Byggelag som eksempel, for å få en bedre og mer effektiv byggesaksbehandling i kommunen. Her er et konkret tilfelle nøye beskrevet, og et eksempel på hvordan byggesaksbehandlingen i Midtre Gauldal ikke skal være. Vi må bruke denne historien for det den er verdt og lære av den, sier Sivert Moen.

Senterparti-ordføreren forteller at byggesaksbehandling har høy prioritet fra politisk hold, og at det er satt i gang et prosjekt for å bli bedre på nettopp dette.

– Dette faller sammen med et prosjekt vi startet i fjor vår, som går på det å få ned saksbehandlingstiden i Midtre Gauldal. Vi har samme mål som Kjetil Lagerstrøm i Kotsøy Byggelag og andre har, og jeg synes det er nyttig å få informasjon direkte fra de som søker om byggetillatelse.

– Vi har nå allerede planlagt et møte før jul med Arnt Aune, og et møte med Kjetil Lagerstrøm etter jul. Det tror jeg blir fruktbart, sier Moen.

– Samtidig skal kommunen se på reguleringer, og se hvor det er mulig å gjøre forenklinger. Midtre Gauldal skal være like gode som Melhus og Rennebu og nabokommunene, sier Moen.