Mange røykvarslere har en test-knapp man kan trykke på for å sjekke om det piper. Foto: Gauldal Brann og Redning IKS

Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerne og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.

Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brannvesenet og Gjensidige.

- Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Herbjørg M. Ishol, leder forebyggende avdeling i Gauldal Brann og Redning IKS.

Alle må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det klart beste er å ha varslere som er seriekoblet.

- Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember, sier Ishol.

Det finnes forskjellige typer røykvarslere. Noen har en «test» knapp man kan trykke på for å sjekke om det piper. Andre har et brannalarmanlegg som sier ifra automatisk hvis det trengs batteribytte.

Finn ut hvilken type du har hjemme, test røykvarsleren og bytt batteri hvis det er behov for det.

På røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.