Vel 60 personer møtte opp da bondelag, produsentlag og landbrukskontor inviterte til kveldssamling med aktuelle tema innen landbruket sist uke. Det var dermed fullt i kommunestyresalen i rådhuset på Støren. Innovasjon Norge og Norsk Landbruksrådgivning holdt innlegg om blant annet prioriteringer og tilskuddssatser for 2023.

- Dette viser en stor interesse for landbruket i kommunen. Nysgjerrigheten for investeringer er stor, sier Svend Hov – leder i næringsforeninga i Midtre Gauldal.

I en tid hvor økte kostnader er høyaktuelt på blant annet kunstgjødsel i landbruket, kom Norsk landbruksrådgivning med nyttige tips rundt utnytting av husdyrgjødsel, kalk med mer.