Gaupe har tatt lam ved kommunegrensa – får ikke fellingstillatelse