Halat Sophie Askari fra Oslo og Zubeida Haji Hassan fra Sandnes er nye programledere for de tre trekningsprogrammene Lotto, Vikinglotto og Extra. Sammen med May Lisbeth Midtgård Myrvang og Truls Pedersen vil de to gi oss tall og premier på tirsdager, onsdager og lørdager på NRK. – Jeg gleder meg veldig til dette oppdraget! Har store sko å fylle, men med så dyktige folk i produksjonsteamet, bak kameraet og i medprogramlederne, så blir dette skikkelig bra!, sier Halat Sophie Askari. Bli kjent med programlederne Halat Sohpei Askari er 36 år gammel, fra Oslo, og er yogalærer og fotograf. Hun har en bachelorgrad i idrettsvitenskap, og har jobbet flere år i treningsbransjen som PT og kursholder. Halat vil bli å se på skjermen første gang tirsdag 6.juni på Extra. Zubeida Haji Hassan er 28 år gammel, fra Sandnes, og jobber med formidling i kulturlivet. Hun er engasjert i likestillingsarbeid og frivillighet, og har en master i globale utviklingsstudier. Zubeida vil dukke opp på skjermen høsten 2023. May Lisbeth Midtgård Myrvang er 46 år, og har presentert Lotto og Vikinglotto i mange år. Hun blir nå også å se på Extra. May Lisbeth jobber til daglig som historieforteller, har teaterbakgrunn og en bachelor i multimedia. Truls Pedersen er 47 år, er et kjent ansikt fra Extra, og vil framover også være programleder på Lotto og Vikinglotto. Truls er utdannet lærer, jobber til daglig som kulturprodusent og er lidenskapelig opptatt av utvikling og tv-produksjon. Takker for innsatsen Reidar Buskenes vil fremdeles være en del av programledergruppen fram til september 2023. Reidar har vært en av seks programledere de siste årene sammen med Ingeborg Myhre, Kjersti Gullvåg, Johan Høstmælingen, May Lisbeth Midtgård Myrvang og Truls Pedersen. – Denne gjengen har gjort en strålende og solid jobb, gitt seerne mye glede, og formidlet store og små pengepremier i en årrekke, sier Hanne Sundby i Fabelaktiv.

De tre trekningsprogrammene Lotto, Vikinglotto og Extra produseres av produksjonsselskapet Fabelaktiv for NRK. Norsk Tipping har ansvar for gjennomføring av trekningene.