Kommunens gjeld har vokst med 156 millioner siste tre år

foto