50-årskonfirmanter i Støren kirke 2022. 1.rekke fra venstre May Hugdal Lenvik, Turid Hov Røe, Inger Marie Solem Fjeseth, Grethe Synnøve Foss, Åshild Haukdal Grøtan. 2.rekke f.v: Anders Olav Granmo, Liv Kari Olaussen Melien, Tove Aune, Sigrid Ingeborg Holte Storrøsæter, Gunn Sæther, Gunn Marit Kant Bones, Ann Jorid Bakkvold. 3.rekke f.v: Hans Bones, Stein Olav Hugdal, Dag Grande, Roger Folstad, prest Ole Dahle, Erling Halvor Blomhaug. 4.rekke f.v: Jostein Engesmo, Halvor Røste, Einar Norvik. (Foto: Fotograf Ane Aunøien Moen).