Kommuner og næringsliv kjenner på det allerede, og i framtida vil det med stor sannsynlighet bli enda større mangel på folk – til å pleie gamle, til å bygge hus og veier og til å utvikle teknologi og tjenester som kommunene trenger. For virksomhetene som mangler folk og kompetanse, er det også alvorlig i lys av mindre innovasjonskraft, produksjonsevne og konkurransedyktighet. Nå tar kommunene i regionen vår grep sammen.

Kommunesamarbeid

Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu og Melhus utgjør regionen Trøndelag Sør. Dersom denne regionen skal opprettholde levende lokalsamfunn, hvor næringslivet bidrar aktivt til økt verdiskaping, vekst i arbeidsplasser og bosetting, vil tilgang på kvalifisert arbeidskraft være en avgjørende faktor. Derfor går kommunene sammen om å gi innbyggere muligheter til å ta mer utdanning mens de jobber og bor hjemme.

Desentraliserte studier

Det jobbes nå med å opprette et studiesenter som kan svare opp de mer regionale utfordringene vi ser i vårt distrikt. Det ble nylig ansatt to prosjektledere som skal jobbe med utredningen og etableringen av et slikt tilbud på vegne av kommunene i region Trøndelag Sør.

- Det eksisterer i dag flere studiesenter i Norge som fungerer på en utmerket måte, og vi håper dette prosjektet vil føre til at vi får et topp moderne studiesenter i vår region også, sier Audun Forr og Ann Kristin Landsem. De er begge ansatt i 50 prosent stilling, og har som oppgave å få på plass tilbudet.

Studiesenter formidler utdanningstilbud ut i distriktene

Mulighetene for å ta en universitets- eller høyskoleutdanning i distriktet vil ikke bare ha en positiv innvirkning for den enkelte og for bedriftene, men også ha en bredere samfunnsmessig betydning.

- Studier viser at mellom 70 og 80 prosent av studerende blir værende i regionen hvor de har studert. Det er en klar sammenheng mellom hvor man studerer og hvor man bosetter seg i ettertid. Derfor vil opprettelsen av et desentralisert studiesenter i Trøndelag Sør på sikt være med på å gjøre regionen mer attraktiv for tilflytting og motvirke utflytting, og hindre at vi mister uvurderlig kompetanse og arbeidskraft, forklarer de.

-Hvilke studier bør vi ha?

-Desentraliserte studier på høyere nivå bør reflektere utfordringer og problemstillinger vi ser i vårt distrikt. Studietilbudet må derfor i stor grad tilpasses behovet i kommunene.

- Vi kjenner alle til mangelen på sykepleiere og lærere innen offentlig sektor. Men her ønsker vi flere gode innspill på hva som er det reelle kompetansebehovet i regionen, også innenfor privat sektor.

Fleksibel utdanning på nett

Behovet for fleksible utdanningstilbud nært folk øker i takt med at flere ønsker å studere kombinert med jobb og familie. For å utdanne nok folk med rett kompetanse, er prosjektet avhengig av å nå dem som ønsker utdanning, dem som ikke har mulighet til å gjøre det på heltid. Det vil også være avgjørende med fleksible nett- og samlingsbaserte løp tilpasset det enkelte individ og bedriftene.

- Det er ingen tvil om at det offentlige og private næringslivets tilgang på kvalifisert arbeidskraft har stor betydning for at vi fortsatt skal ha et levende og bærekraftige lokalsamfunn. Vi håper at alle som har gode tips og innspill, eller bare er nysgjerrige, tar kontakt med oss i tiden framover, appellerer de.

Prosjektlederne for det regionale samarbeidet har kontorplass på rådhuset på Støren.