Treningsgrupper for hjemmeboende eldre

Sterk og stødig er treningsgrupper for hjemmeboende eldre, som opplever at balansen begynner å bli dårligere. Gruppene drives av frivillige, mens fysioterapeuter har det overordnede ansvaret for tilbudet. Treningene har så langt foregått på Bjørgen treningssenter på Støren, men det foreligger en plan om oppstart ut i bygdene så snart det lar seg gjøre.

-Sterk og stødig er først og fremst et treningstilbud, men er også en sosial møteplass. Her kan mange av kommunens seniorer i alle aldre møtes for trening og en kopp kaffe, sier Ingvild Lidarende Meslo - fysioterapeut og virksomhetsleder ved avdeling for fysioterapi og ergoterapi i Midtre Gauldal kommune.

Vil ha flere instruktører

Hun forteller at Sterk og stødig-gruppene drives av Gunn Johnsen, og at hun gjerne ønsker seg flere kolleger.

-Det føles veldig positivt å kunne bidra til lokalsamfunnet gjennom å være instruktør på Sterk og stødig. Det er så fint å møte folk som er godt fornøyde med treningen, og som blir sterkere og får bedre balanse, sier Johnsen, som svært mange kjenner som gymlærer på Støren fra tidligere.

Johnsen er glad i å trene selv, og sier det aldri er for sent å begynne å trene hverken styrke eller balanse. Hun mener at de fleste vil merke en betydelig fremgang. Treningsgruppene baseres på funksjonelle øvelser, som har direkte overføringsverdi til hverdagen. Gunn legger stor vekt på bevisstgjøring under trening, og mange av deltakerne har begynt å gjøre øvelser hjemme i tillegg til den ukentlige gruppetreningen.

Får opplæring

Johnsen anbefaler virkelig å være instruktør for andre som er glade i å røre på seg, og som ønsker å bidra i lokalsamfunnet.

-Jeg gjør ikke dette for penger, sier Gunn Johnsen. -Men fordi det er godt å føle at man utgjør en forskjell, og det er godt å få positiv tilbakemelding.

Hun sier at man ikke skal være redd for å hive seg ut i det. Fysioterapeutene gir instruktørene grundig opplæring, og har det faglige ansvaret for treningen.

Sterk og stødig. -Det aldri er for sent å begynne å trene hverken styrke eller balanse, sier Gunn Johnsen som har lang erfaring på dette området. Nå ønsker hun seg flere instruktører til å håndtere Sterk og stødig-gruppene som er et populært tilbud i regi av Midtre Gauldal kommune.