Antall eldre mer enn dobles i Midtre Gauldal

foto