Planleggingen av 19-millioners tomta i sluttfasen: - Vi er i dialog med kjøperen