Kommunale avgifter i 2023: Blir dyrere i Midtre Gauldal

foto