Et tyfonanlegg er nå plassert på taket på Gauldal skole- og kultursenter.

Med dette varslingsanlegget vil kommunen få økt beredskap.

- At vi nå endelig har fått et tyfonanlegg på Støren, er en viktig styrking av vår beredskap. Dette har vi jobbet for i flere år, sier Bodil Brå Alsvik som er assisterende kommunedirektør i Midtre Gauldal kommune.

Ordfører Trude Heggdal (t.h.) og assisterende kommunedirektør og Bodil Brå Alsvik er glade for at Midtre Gauldal har fått et anlegg som kan varsle på Støren hvis en nødsituasjon oppstår. Foto: Midtre Gauldal kommune

Dette er det jobbet for i mange år skriver Midtre Gauldal kommune på sin nettside. En nasjonal test av nødvarsel ble gjennomført onsdag 10. januar. Dette skjer to ganger per år, i januar og juni.

Onsdag kunne innbyggerne i Midtre Gauldal merke dette ved at mobiltelefoner begynte å ule og vibrere. Neste gang, altså i juni, vil også Tyfonen på Støren bli tatt i bruk i varslingstest.

Høye signaler

Det vil da komme høye signaler fra anlegget under testen. Dette vil høres godt over hele Støren.

- Det er svært positivt at Støren nå har fått et tyfonanlegg. Det bedrer beredskapen vår. Samtidig må vi passe på at vi ikke skremmer folk unødig. Dette kommer ikke som følge av situasjonen i verden. Det er et resultat av et langsiktig arbeid, og et bidrag for å styrke beredskapen i kommunen vår, sier ordfører Trude Heggdal.

Sivilforsvaret

Det er Sivilforsvaret som utplasserer og har ansvaret for tyfonanleggene over hele landet. Anlegget ble utplassert i høst, og vil bli satt i funksjon i løpet av etterjulsvinteren. Samtidig med Midtre Gauldal, har også Oppdal fått et tyfonanlegg.

- Dette var et tilbud som ble gitt til disse kommunene, da vi hadde noen anlegg som kunne omplasseres, sier Erik Klomsten som er fungerende distriktssjef for Sør-Trøndelag i Sivilforsvaret.

Erik Klomsten. Foto: Sivilforsvaret

Helt siden 1950-tallet har det vært kjørt tester på tyfonanleggene to ganger i året, som nå er utvidet til nødvarsel også til mobiler. Det som blir nytt for oss fra juni, er at tyfonanlegget vil høres over hele Støren når disse testene kjøres.

Viktig å informere

Noen grupper eller personer kan oppleve utrygghet når tyfonanlegget sender høye signaler ved test. Lyden er høy, og vi har både barn, ungdom og voksne i kommunen med erfaringer fra andre land der slike varslinger er reelle. Kommuneledelsen i Midtre Gauldal sier de vil jobber aktivt for å informere i forkant av testen, særlig fram mot juni når tyfonanlegget vil gå for første gang.

-Vi oppfordrer også deg som sambygding, venn eller kollega om å ta en ekstra prat om dette med noen du kjenner, som kanskje kan tenkes å bli urolige av en slik alarm, sier Brå Alsvik og Heggdal.

Beredskap

Det er viktig å understreke at tyfonanlegget ikke er plassert på Støren på grunn av en særskilt hendelse, eller som en følge situasjonen ute i verden. Dette har vi jobbet med i mange år, som et ledd i kommunens ansvar for beredskap.

Tyfonanleggets formål er å varsle befolkningen ved alvorlige og akutte hendelser. I fredstid kan det være aktuelt ved større ulykker eller andre alvorlige uønskede hendelser. I krig kjenner vi til at slike anlegg brukes ved fare for flyangrep.

-Det er viktig at vi som samfunn, både lokalt, regionalt og nasjonalt, har god beredskap og at viktige varslinger til befolkning når ut. Nødvarsel, som sendes ut til mobiler i tillegg til alle radio- og tv-kanaler, er et viktig skritt i denne retningen. At vi nå har et tyfonanlegg på Støren, bidrar til denne beredskapen, melder Midtre Gauldal kommune.