Ungdommene skal fylle Soknedal aktivitetshus! skriver Tone Aas i Soknedal sanitetsforening i en pressemelding.

Der går det frem, at etter et åpent møte med kommunen og to representanter for ungdommene i bygda i november, søkte saniteten om tilskudd til aktiviteter og møteplasser for barn og unge. Det har gått i orden, og nå ønsker initiativtakerne å skape en møteplass for barn og unge i Soknedal. Denne skal fylles med innhold som er i ungdommens interesse og nytte.

– Her har vi muligheter for å ha stue, gamingrom, verksted med mer. I søknaden valgte vi å kalle tilbudet Soknedal aktivitetshus. Vi ønsker at flere lag og foreninger vil bruke navnet Soknedal aktivitetshus, og bruke huset til aktiviteter og liv og røre som kan gå på tvers av generasjoner. Vi ønsker oss samhandling og tilhørighet med våre barn og unge, og det tror vi vil springe ut fra å være aktive sammen, hjelpe og kjenne hverandre, sier Tone Aas.

Siden det ikke finnes noe lignende tilbud i Soknedal fra før, og heller ikke noe utstyr å fylle huset med, var saniteten optimistiske og frimodige i sin søknad.

– Vi søkte om tilskudd til gamingutstyr, tegne- og maleutstyr, tv-, streaming- og lydutstyr, biljardbord, bakeutstyr, verksted- og sløydutstyr, og tilskudd til å leie inn instruktører/foredragsholdere i temaer som er relevante for unge.

– Og Midtre Gauldal kommune syntes søknaden vår var så god, og formålet så bra, at vi fikk alle pengene vi søkte om.

I forbindelse med juleverksted i Soknedal bo- og dagsenter den 14. desember gikk tre gutter gjennom rommene og så på muligheter for gamingrom og verksted. Etterpå begynte soknedalingene å drømme om hva de kan få til!

– Vi har en snapchatkonto som heter ungi7288, og her kommer informasjon om når vi tenker å sette i gang for fullt. Vi håper å samle unge i slutten av januar for å sammen planlegge hva som ønskes å gjøre først og senere, opplyser Tone Aas, og legger til.

– Det er dere ungdommer som skal skape “deres fritidstilbud”, og det er derfor viktig at dere kommer med ønsker og innspill. Vi synes også det er viktig at foreldre og andre som vil engasjere seg hiver seg på og blir med. Vi gleder oss til å komme i gang. Alle er velkommen!