– Det vil det bli positive endringer for morgentoget fra Oppdal. Det går i dag til Trondheim S, men vil fra 10. desember gå helt til Steinkjer mandag til fredag. Det blir det samme togsettet hele veien uten bytte på Trondheim S. Ny avgangstid fra Oppdal blir kl. 06.21 mot kl. 06.28 i dag.

– For våre reisende fra Oppdal og stasjonene til og med Kvål blir dette et direktetog til Trondheim Lufthavn Værnes, Stjørdal, Innherredsbyene og Steinkjer i tillegg til Trondheim S som i dag, forteller administrerende direktør i SJ Norge Rikke Lind.

Administrerende direktør i SJ Norge Rikke Lind. Foto: Tor Lindseth

Buss for tog

 Toget som i dag går fra Ranheim kl. 15.59 til Røros vil fra 10. desember gå fra Skatval kl. 15.19 til Røros. Inntil ny Randklev bru på Dovrebanen er på plass, vil det som i dag være buss for dette toget mellom Støren og Røros. Dette fordi strekningen er prioritert for godstog inntil en ny Randklev bru gjør det mulig å kjøre tog på Dovrebanen igjen.

Toget som i dag går fra Ranheim kl. 14.55 til Støren vil fra samme dato gå fra Stjørdal kl. 14.20 til Støren.

– Dette betyr at alle reisende får halvtimes frekvens mellom Skatval og Trondheim, inklusive Trondheim Lufthavn Værnes, mellom kl. 14.00 – 16.00 på hverdager, og alle reisende til Støren og videre til Røros et bedre togtilbud fra blant annet Trondheim Lufthavn Værnes, sier en entusiastisk Lind.

I tillegg vil toget fra Steinkjer kl. 04.31 og Trondheim S kl. 06.32 gå helt til Støren mot Lundamo i dag, dette vil gi et bedre togtilbud til blant andre skoleelever.

– Disse endringene, sammen med minutt tilpasninger på flere av togene på Trønderbanen for å gi bedre punktlighet for alle togene, vil gi alle et bedre lokaltilbud på Trønderbanen, og det er vi svært glade for, sier Rikke Lind.

– Vi håper de gode nyhetene som kommer på Trønderbanen fra 10. desember blir tatt godt imot, og vi oppfordrer så mange som mulig til å velge klimasmarte reiser med tog, avslutter Rikke Lind.