Omsetning av eiendommer i Midtre Gauldal kommune, desember 2022: