Slutter som enhetsleder i Midtre Gauldal – Har vært mye krevende planarbeid