Fire av ti liter drikkevann forsvinner i lekkasjer