Høyspentledningene hang kun centimetere over Gaula – to stolper falt i elva