72 observasjoner av tamrein i Midtre Gauldal

foto