Vil ha snarlig etablering av elbil-ladestasjon på Prestteigen