Vil plassere bomstasjon på gammel kommunegrense

foto