Gjenopptar E6-utbyggingen mellom Soknedal og Berkåk