366.000.000 kroner innbetalt i skatt fra Midtre Gauldal i første halvår