Lokalpolitikerne tar sommerferie etter hektisk halvår