Videregåendelevene på Støren gir 65 000 til kreftavdeling