I løpet av natta og fram til i morgen formiddag kan de indre strøkene av Trøndelag få et lite lag med snø.

– Det er ikke snakk om mye. Som oftest når det kommer skikkelig med snø i disse områdene, så kommer det fra andre retninger. Dette er restene av et snøvær som har passert oppover fra Sør-Sverige. Så i Trøndelag vil det være områdene inn mot svenskegrensa som er mest utsatt, men det kan også legge seg et lag helt mot Trondheimsfjorden, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Han anslår at det stedvis vil legge seg et lag på tre til fem centimeter.

– Vil denne snøen bli liggende?

– Det avhenger litt av hvor det er. I indre og høyereliggende strøk, hvor det er minusgrader, kan den bli liggende. I lavereliggende strøk så kan det komme mer nedbør mot helga, og det er avhengig om dette kommer som regn eller snø, sier meteorolog Martin Granerød.